Instance:Mastodon.nu

From Join the Fediverse
Mastodon.nu
direct link all instances
About
Det här är en öppen och vänlig server
i första hand till för svenskar och de
nordiska länderna. Den drivs ideellt men
på ett professionellt sätt och med
100% förnybar energi.
Inception 2021-08-10
Founder Administratören
GreenFediverse Yes, climate neutral
Population 4.5k
Platform Mastodon


This is an article about the Mastodon instance mastodon.nu.

Opening Status

The instance is open for registrations.

Roles

Founder & owner: Administratören